skip to Main Content
Aktørfølgegruppe

Nationalt netværk af skoletjenester har nedsat en aktørfølgegruppe for at sikre dialog med de aktører, der er til daglig arbejder med skoletjeneste. Følgegruppen skal bl.a. give forslag til fokusområder og indsatser, identificere snitflader til andre initiativer og gøre opmærksom på særlige behov og ønsker fra aktørerne.

Aktørfølgegruppen tæller pt. 17 medlemmer, men forventes at blive suppleret med flere i løbet af efteråret.

Back To Top
X