skip to Main Content
Artikel: Ny Kortlægning Giver Indblik I Brugen Af Eksterne Læringsmiljøer

Hvordan kan eksterne læringsmiljøer støtte lærere i at integrere undervisningstilbud ude af skolen i deres egen undervisning? Det sætter en ny kortlægning fra Nationalt netværk af skoletjenester fokus på.

Kortlægningen giver gennem interviews med lærere og undervisningsansvarlige fra eksterne læringsmiljøer et indblik i læreres brug af eksterne læringsmiljøer og i, hvad der skal til, for at de kan skabe sammenhæng til deres egen undervisning i skolen.

Fra antagelser til viden
Den sammenfatter i fem kapitler elementer, lærerne ser som centrale for, at de fagligt kan integrere undervisningstilbud i skolens undervisningsforløb. På den baggrund kommer undersøgelsen med konkrete anbefalinger til de eksterne læringsmiljøer.

”Med kortlægningen går vi fra antagelser til viden om, hvordan lærerne skaber sammenhæng mellem deres egen undervisning hjemme på skolen og den undervisning de opsøger ude i de lokale, eksterne læringsmiljøer. Undervisere i eksterne læringsmiljøer kan derfor finde hjælp i undersøgelsens konklusioner, når de for eksempel udformer beskrivelser af deres undervisningstilbud til nettet: Hvad lægger lærerne vægt på? Hvad har de brug for? Og hvordan kan jeg bidrage til at skabe koblingen mellem ude og hjemme til gavn for den enkelte elev?”, siger Katrine Johnsen, der er projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester.

En tjekliste til undervisere
Kortlægningen anbefalinger omhandler udvælgelse af undervisningstilbud, planlægning og forberedelse, forventningsafstemning, lærerens rolle i de eksterne læringsmiljøer og anvendelse af læremidler. Tilsammen kan de fungere som tjekliste for undervisere i eksterne læringsmiljøer i forhold til at løfte egen praksis, planlægge undervisning, kommunikere tilbud på nettet og skabe et fælles sprog.

”Museerne har i mange år arbejdet systematisk med længerevarende undervisningsforløb og med at skabe forbindelse mellem det konkrete besøg og den forberedelse og efterbearbejdning, der sker gennem den daglige undervisning i skolen. Det er godt for både de eksterne læringsmiljøer og undervisningssektoren, at vi alle bliver klogere på, hvordan man med ret enkle værktøjer kan sikre en bedre forbindelse og transfer af læring,” siger Ole Winther, der er kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsens museumsenhed.

Kortlægningen ”Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb” bygger på kvalitative interview med 17 lærere fra hele landet og 15 undervisningsansvarlige fra eksterne læringsmiljøer, herunder kulturinstitutioner og erhvervsliv. Det er den syvende kortlægning fra Nationalt netværk af skoletjenester og kan læses i sin fulde længde her

Læs Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse om undersøgelsen her

Back To Top
X