skip to Main Content

”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling” er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Initiativet skal styrke kommunernes, skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole. Lige nu kan kommunerne søge 3 millioner kroner. De resterende midler vil blive udmøntet i de kommende år.
Hvis I er interesserede, skal I have kontakt til de relevante kommuner, da det er dem, der skal søge puljemidlerne.

I kan blive inspireret til forskellige modeller for kommunale understøttelser af kulturinstitutionerne i SkoletjenesteNetværks kortlægning af samme navn. Se en forkortet version her og læs den fulde kortlægning på SkoletjenesteNetværks hjemmeside

I kan også vende projektideer med jeres regionale koordinatorer og få generel sparring af dem

Fristen er 4. december 2015.

Læs mere på UVMs hjemmeside

Back To Top
X