skip to Main Content
1,5 Mio. Kr. Til “Museet I Den åbne Skole”

Nationalt netværk af skoletjenester har sammen med HEART søgt og fået 1,5 mio kr. til projektet ”Museet i den åbne skole” fra Kulturstyrelsen. Projektet er med inspiration fra Learning Museum bygget op som en række lokale projekter, der bindes sammen i en fælles proces med læringsdage og konsulenthjælp undervejs. I 12 lokale projekter udvikles konkrete åben skole-partnerskaber mellem museum, skole og skoleforvaltning.

Projektet knyttes til Nationalt netværk af skoletjenester bl.a. gennem koordinatorernes deltagelse i de lokale projekter. En anden vigtig samarbejdspartner er Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, der varetager følgeforskningen på projektet.

Frem mod projektstart i marts 2015 vil Steen Chr. Steensen, (tidligere projektleder for Center for Museumsundervisnings MidtNord) være kontaktperson og foretage det projektforberedende arbejde.

Læs mere om projektet her

Back To Top
X