Opgaver:

Katrine Johnsen er projektleder i Nationalt netværk af skoletjenester og har det daglige ansvar for projektets udvikling, forankring, og strategiske indsatser, samt erfarings- og videndeling med projektets målgrupper og partnere i et tæt samarbejde med den overordnede projektleder og de regionale koordinatorer.

ERFARING:

Katrine Johnsen er cand.mag. og har flere års erfaring som leder af skoletjenesten på Kvindemuseet samt som projektleder og publikumsudvikler indenfor organisations- og projektudvikling. Dertil har Katrine fra Københavns Museum erfaring med undervisning og formidling og har arbejdet som selvstændig projektudvikler for bl.a. Brug Folkeskolen, Kunststyrelsen og Gyldendal.

Læs mere på LinkedIN