Oversigt over efterårets puljeansøgninger

SkoletjenesteNetværk har samlet en række puljer, som kan søges af skoler og eksterne læringsmiljøer i efteråret 2016. Hold også øje med Facebook, hvor vi løbende informerer om puljemidler. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Olympiadepuljen: Olympiadepuljen er oprettet til at støtte…

Læs mere
Temadage for arkiverne

Temadage for arkiverne

I forlængelse af temadagen Arkiverne og Den åbne skole i foråret følger SkoletjenesteNetværk op med 2 regionale temadage i samarbejde med Frivillighedsakademiet og arkivforeningerne SLA og ODA. Vi beder de lokalhistoriske arkiver om at tage deres vigtigste og bedste historier med…

Læs mere

Historielærernes dag 2016

Arrangementet foregår den 26. oktober på HistorieLab i Jelling og den 27. oktober på Campus Roskilde, UCSJ. Historielærernes dag 2016 omhandler scenarier, problemstillinger og kilder, som er blevet en væsentlig del af Fælles Mål for historiefaget og prøven med selvvalgt…

Læs mere